Bemutatkozik a Kalorikus Gépek Szakosztály

Kalorikus Gépek Szakosztály

A Kalorikus Gépek Szakosztály (KGSZ) a nevéhez híven a hőerőgépek családjával foglalkozik. A korábban működő Kalorikus Gépek Szakkör újraalakításával, annak repertoárjának kibővítésével jött létre. Az öt alapító tag, az Energetikai Gépek és Rendszerek (EGR) Tanszék hathatós segítségével egy olyan hiányterületen biztosít lehetőséget szakmai fejlődésre, amely eddig a karon kiaknázatlan volt. A Szakosztály bázisát a D épület Jendrassik Györgyről elnevezett csarnoka adja, a működéséhez szükséges infrastrukturális háttért az EGR Tanszék biztosítja.

A KGSZ fő profilját gyakorlati foglakozások alkotják, melyek során mindenki közelebbről megismerkedhet a belsőégésű motorok és a gőz-gáz turbinák lélektanával. Két csoportra oszthatóak ezen foglalkozások, nyílt szakkörfoglalkozásokra, és projektfeladatokra.

A nyílt szakkörfoglalkozások bármely hallgató számára elérhetőek, előzetes felkészülést, komoly alaptudást nem igényelnek. A heti rendszerességgel jelentkező alkalmak során, egy féléves tematika szerint az ellátogatók az alapoktól elsajátíthatják a belsőégésű motorok működését, mind elméleti, mind gyakorlati vonalon. Ezen foglalkozásoknak célja, hogy a kar érdeklődő hallgatói közelebb kerüljenek ehhez a világhoz, gyakorlati tapasztalatokat szerezhessenek. A foglalkozások alkalmával egy elméleti alapozó után végigtekinthetik az ellátogatók a két- és négyütemű, diesel és benzines motorok működésbeli és konstrukciós különbségeit.

A projektfeladatokon már szakavatottabb hallgatók, kizárólag a szakosztály tagjai vehetnek részt. A félévente 3-4 komolyabb időbefektetést igénylő projektmunka során, egy-egy szakterületen – motorfelújítás, turbina felújítás, motor metszet készítés – dolgozhatnak a tagjaink. Itt lehetőség nyílik mélyebb tudás elsajátítására, ugyanis a foglalkozást irányító szakmai vezetők több éves tapasztalattal rendelkeznek, akiktől rendkívül sokat lehet tanulni.

A gyakorlati foglalkozások mellett az egyetemi képzést kiegészítő tématerületek megismertetését is fontosnak tartjuk. Számos ipari szereplőt próbálunk az egyetemre hozni, hogy előadásaik révén bemutassák, a tanulmányok befejeztével milyen lehetőségek nyílnak a hallgatók számára a kreativitásuk kibontakoztatására. Félévente 3-4 nyílt előadás biztosítja, hogy közelebb kerüljünk és belátást nyerjünk a 21. század mérnöki munkájának, eredményeinek világába.

Az egyetemen megismert gépek, berendezések működésének megértését elősegítendően a Szakosztály félévente átlagosan két üzemlátogatást szervez, melynek célpontjai az  olyan hazai vállalatok, ahol bárminemű hőerőgépekkel kapcsolatos tevékenység zajlik, legyen szó tervezésről, gyártásról, vagy üzemeltetésről. Ezen alkalmak nyitottak az egyetem hallgatói számára, de túljelentkezés esetén a Szakosztály tagjai élveznek elsőbbséget.

Törekszünk arra, hogy a szoftveres ismereteinket az ipar által elvárt, és a nyugati régiók által képviselt szintre hozzuk. Ennek folyományaként a Szakosztály tagjainak lehetőséget biztosítunk végeselemes, modellező és áramlástani, égésmodellezési szoftverek elsajátítására és használatára. Többek között ilyen az ANSYS Fluent modulja, és az AVL által kifejlesztett BOOST program.

A Szakosztály komoly erőfeszítéssekkel dolgozik azon, hogy segítse azokat, akik tudományos kutatómunkát szeretnének írni a hőerőgépek témakörében. TDK, szakdolgozat témákkal állnak a hallgatók rendelkezésére, így ösztönözve őket arra, hogy a Gépész karon eltöltött idejüket minél hasznosabban töltsék.

Nagy odafigyeléssel vagyunk arra is, hogy egy egységes, és szoros kapcsolatot ápoló közösséget hozzunk létre. A félév során több alkalommal rendezünk csapatépítő estéket, melyek alkalmával érdekes szakmai kérdések megvitatása mellett a kikapcsolódásé a főszerep. Az évet egy egész napos záróeseménnyel koronázzuk meg, ahol szakmai vetélkedőkkel tarkított záróvacsorával várjuk tagjaikat.

A Kalorikus Gépek Szakosztály és az Energetikai Gépek és Rendszerek tanszék szinergikus kapcsolata révén rövid időn belül komoly eredményeket tudott elérni, amit mi más is mutathatna jobban, mint az, hogy több mint 30 aktív taggal rendelkezik, és az érdeklődök köre is jelentős.

Elérhetőségeink:

Web: www.gszk.ktk.bme.hu/kgsz

Email cím: kalorszakosztaly[kukac]gmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/kalorszakosztaly