Részecsketranszport gyengén ionizált gázokban

Mi is az a plazma? Hogyan írjuk le az ehhez kapcsolódó folyamatokat? Mi a Monte Carlo eljárás?

Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaptak, illetve betekintést nyertek a plazmával kapcsolatos kutatásokba, azok, akik résztvettek a szakmai előadáson, amelyet Dankó Zoltán, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársa, tartott.

Az előadás tartalmából:
A plazmaállapot alapvető jellemzője a töltött részecskék áramlása és az ennek köszönhető áramvezetés. A vizsgált rendszer mérete és a töltött részecskék ütközési szabad úthosszának aránya meghatározza az alkalmazható leírási módszereket. Bemutattuk az általános esetre (gyengén ütközéses rendszerekre is) alkalmazható, a kinetikus egyenletre épülő leírás alapjait, illetve az ezzel ekvivalens részecske-alapú szimulációs (Monte Carlo) eljárást, a nem-egyensúlyi transzport leírására. Erősen ütközéses rendszerekre a (közel-) egyensúlyi transzport a kinetikus egyenletből származtatott momentum-egyenletek segítségével tárgyalható. Ebben a “hidrodinamikai” közelítésben a folytonossági és impulzusmérleg-egyenletek játszanak központi szerepet, melyekkel a transzportjelenségek mellett hatékonyan leírhatók a plazmákban kialakuló hullámok is. 

 

Időpont: 2017. november 6.
Helyszín: BME, AE épület, Kármán Tódor Szélcsatorna Laboratórium
Előadó: Donkó Zoltán, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Komplex Folyadékok Osztály
Résztvevők száma: 25 fő